Tukihevostoiminta

50 € /1h

70€ /1.5h

Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä ohjattua toimintaa hevosten kanssa. Sopii esim. hevospelkoisille, keskittymisvaikeuksista kärsiville tai mielenterveyskuntoutujille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Alaikäiset osallistuvat tarvittaessa vanhemman/ohjaajan kanssa.

Käyntikerta voi sisältää hevosten kanssa puuhastelua, niiden harjaamista ym. hoitotoimenpiteitä, ratsastamista satulalla tai terapiavyöllä ja hevosella ajamista.

Mietimme aina asiakkaan kanssa yhteisen tavoitteen hevostoiminnalle. Tavoite voi olla esim. sosiaalisten taitojen kehittäminen, rentoutuminen ja stressin lievittäminen, keskittymisen parantaminen, uuden harrastuksen löytyminen, yleisesti aktivoitumista kodin ulkopuolella ja eläinten parissa sekä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen vahvistamista.

Ohjaaja on Ohjaus-, tuki-, ja kuntoutuspalveluiden erikoisammattitutkinnon opiskelija ja työskentelee sosiaalialalla.